Funktionärer och kommittéer

Revisorer:

Göran Backner, 011-257999

Gunnel Olsson

 Teknik

Göran Backner, 011-257999

Lars Törnqvist, 011-170684

 Försäkringsombud:

Jörgen Tinnerholm, 011-172550
 Web: Lena J Falk 070-349 20 37
 Utbildning: Alexander Johansson, 0706-652 389
 Klubbholmeansvarig: Styrelsen

 Ungdom:

Miljöombud:

Paul Hellrin, 011-100819 

Magnus Öhrn

 Kappsegling:

Claes Alvering, 011-147269

Stefan Berlin, 011-122965

 Sjösäkerhet: Lars-Göran Nyström 076-721 10 38

Valberedning:

 

Alexander Johansson, 0706-652 389

Anders Karlsson 076-886 62 03

 

Stegeborg i vinterskrud