Aktiviteter för 2018

2018-05-12 Sjösättningsöl på Arkösundshotell kl.17.00.

Anmälan sker till Malin Thyni via mejl tynimalin@gmail.com eller sms 0733-96 83 33.

 

2018-06-02 "Röjarhelg" på Lindskär

Uppstart inför sommaren där vi fixar till klubbholmen, oljar bord, fixar toan och städar upp. Och naturligtvis "sitter vi och ljuger lite"

 

2018-06-16 Sommarträff på Lindskär kl. 15.00 är det samling på berget för gemensamt "bryggkaffe".

Vid ogynnsamma vindar kan festen flyttas till annan ö.

 

 

 

Samlade på berget på Lindskär!