Aktiviteter för 2018

2018-06-02 "Röjarhelg" på Lindskär 

Uppstart inför sommaren där vi fixar till klubbholmen, oljar bord, fixar toan och städar upp. Och naturligtvis "sitter vi och ljuger lite"

 

2018-06-16 Sommarträff på Lindskär kl. 15.00 är det samling på berget för gemensamt "bryggkaffe".

Vid ogynnsamma vindar kan festen flyttas till annan ö.

 

 

 

Samlade på berget på Lindskär!